Kontakta Riteco

Tel. 0702 - 28 40 36

bengt@riteco.se

Modellbyggen.

Det finns tillfällen då en fysisk modell av t.ex. ett hus eller ett bostadsområde är att föredra. En utställning före ett beslut om bygglov t.ex. Modellen kan betraktas utan hjälp av dator och av många människor samtidigt. Faktum är att man tidigt kan hitta stora misstag på en tredimensionell modell som man inte ser på en tvådimensionell ritning.